Primăria Călinești

PRIMĂRIA CĂLINEȘTI

Județul Argeș

Depunerea cererilor unice de plată aferente Campaniei 2022

23/02/2022

       Stimați cetățeni,

APIA – Centrul Județean Argeș demarează Campania de informare a fermierilor cu privire la Campania de informare a fermierilor cu privire la primirea Cererilor unice de Plată în anul 2022, sub sloganul:

        ALĂTURI DE FERMIERI PENTRU O AGRICULTURĂ PERFORMANTĂ! Depune la APIA Cererea Unică de Plată în perioada 01 Martie – 16 Mai!

       Fermierii vor putea depune în perioada 01 martie – 16 mai 2022, Cererea Unică de Plată prin accesarea aplicației IPA – Online din versiunea internet, conform Manualului de utilizare IPA – Online (accesibil în aplicație) fără a se prezenta la Centrul județean/local APIA, ținând cont de condițiile impuse de pandemia Covid 19. Se va completa o singură Cerere Unică de Plată, chiar dacă se utilizează suprafețe de teren în diferite localități sau județe.

       Conform prevederilor legislative, fermierii trebuie să verifice împreună în primăria pe raza căreia dețin terenul, situația înscrierii în Registrul Agricol a terenului și să permită primăriei să transmită la APIA adeverința.

       Adeverința trebuie să fie încheiată înaintea depunerii Cererii Unice de Plată, să fie valabilă la data depunerii cererii și să respecte formatul stabilit de legislație. Adeverințele privind înscrierea în Registrul Agricol se transmite electronic de către primării pe adresele de e-mail ale centrelor APIA.

       Funcționarii APIA vor contacta fermierii în vederea închiderii electronice a cererii și pentru programarea acestora în vederea semnării documentelor/declarațiilor anexate.

Last modified: 23/02/2022

Comments are closed.

Translate »