Primăria Călinești

PRIMĂRIA CĂLINEȘTI

Județul Argeș

Legislație privind organizarea și funcționarea instituției

           Art. 1 Primaria comunei Călinești este organizata şi functioneaza potrivit prevederilor OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completarile ulterioare şi în conformitate cu hotararile Consiliului Local al comunei Călinești privind aprobarea organigramei, a numarului de posturi şi a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului. Primaria comunei Călinești are o activitate de interes public soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.

           Art.2 – (1) Primarul, viceprimarul, administratorul public, secretarul general al comunei, consilierul primar, împreună cu aparatul de specialitate al primarului constituie Primăria comunei Călinești, instituție publică cu activitate permanentă care asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor Constituției, ale legilor țării, ale decretelor Preşedintelui României, ale hotărârilor Guvernului, ale actelor emise de ministere şi alte autorități ale administrației publice centrale, ale hotărârilor Consiliului județean, ale Consiliului local şi soluționează problemele curente ale colectivității. Asigură respectarea drepturilor şi libertăților fundamentale ale cetățenilor.

(2) Sediul Primăriei este în comuna Călinești, sat Gorganu, nr. 407, având CUI 5050611.

            Art 3. Conform OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, unităţile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu şi hotărăsc în ceea ce priveşte administrarea intereselor publice locale. Autorităţile publice locale sunt Primarul – ca autoritate executivă, şi Consiliul Local – ca autoritate deliberativă.

Comments are closed.

Translate »