Primăria Călinești

PRIMĂRIA CĂLINEȘTI

Județul Argeș

PROIECTE LOCALE

Proiecte finalizate:

–         Strategia de dezvoltare locală – Buget Local – 20.000 lei

–         Realizare lucrări (centrală termică, panou solar, amenajare loc de joacă) Grădiniță Urlucea  – proiect POR – 266.423,52 lei

–         Modernizare str. Ghencea, sat Ciocănești  – Buget Local – 514.739,26 lei

–         IBU Drum Comunal Cirstieni – Buget Local – 523.499,42 lei

–         Reabilitare DC 75 A Văleni – Buget Local – 1.039.574,21 lei

–         Extindere alimentare cu apă Pitigoesti – Buget Local – 302.852,81 lei

–         Înființare Centru de Permanență – Buget Local – 10.000lei

–         Achiziție basculantă  – Buget Local – 345.000 lei

 

Proiecte în lucru:

–         Amenajare infrastructură pentru activități recreative – proiect finanțat prin AFIR, eligibil 60.000 euro și neeligibil 80.000 euro;

–          Lucrări de înregistrare sistematică (cadastrare gratuită) prin Contract de finanțare ANCPI; – 160.000lei

–         Dotare IT a școlilor din comună (tablete, laptopuri, desktopuri, table inteligente, sisteme all-in-one, tablete grafice) – proiect finanțat prin POC – Educația viitorului; – 360.000 euro

–         Asfaltare drumuri comunale; – Buget Local – 50 miliarde și Anghel Saligny – 14.115.445 lei

–         Extindere rețea alimentare cu apă Glodu și stație de pompare;  – Buget Local  – 355.000lei

–         Înființare sistem de canalizare; – Anghel Saligny – 99.360.126,10 lei

–         Extindere rețea de gaze; – se face prin distribuitori autorizați

–         Extindere camere de supraveghere; – Buget Local – 75.000 lei

–         Construire de poduri și podețe; – Buget Local – 30 miliarde

–         Proiectare stații de reîncărcare vehicule electrice; – AFM – 1.478.808 lei

–          Dotare Cămin Cultural. – AFIR – 30.000 euro

Translate »