Primăria Călinești

PRIMĂRIA CĂLINEȘTI

Județul Argeș

Comunicat de presa > Drept la replică către publicaţia contraataculargesului.ro

12/04/2022

Către: contraataculargesului.ro

În atenţia: Doamnei Steluța Chirita, redactor

În virtutea dreptului la replică şi a corectei informări a opinei publice, cu referire la articolul ,,Găuri de sute de milioane de lei în visteria Primăriei Călineşti descoperite de Curtea de Conturi”, apărut în publicaţia online contraataculargesului.ro, în data de 11.04.2022, sub semnătura doamnei Steluța Chiriță facem următoarele precizări:

În baza auditului financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară, Curtea de Conturi a decis conform hotărârii nr.36/03.11.2021 urmatoarele:

,,Nu au fost stabilite, înregistrate si urmărite în vederea încasării, venituri bugetare în valoare totală estimată de 403,183 lei, calculate ca diferențe între contravaloarea serviciilor de salubrizare acceptate la plată și decontate în perioada 2019 – 2020, de 1.365.802 lei și valoarea totală a debitelor reprezentând taxă de salubrizare stabilite în sarcina unora dintre beneficiarii serviciului de salubrizare, pentru aceeași perioadă, în valoare totală de 962.619 lei, ca urmare a neaplicării în mod corect a nivelului taxei de salubrizare stabilită prin hotărâre a consiliului local, precum si a nestabilirii acesteia în sarcina tuturor persoanelor beneficiare ale serviciului de salubrizare prestat la nivelul unității administrativ – teritoriale.’’

Contestăm, de asemenea, vehicularea unei acuzaţii de genul Mai mult decât atât, primarul Mihai Georgescu nu a luat nicio măsură să aducă serviciile de salubritate din comună la legalitate’’ ,exact asta a făcut actualul edil, a încercat să corecteze toate discrepanțele și neregulile găsite, pentru binele cetățenilor, ca în viitor să nu mai existe aceste situații,  sancționând la ultima evaluare funcționarii publici care au greșit.

Tot din seria afirmaţii fără acoperire este şi aceasta “  primarul pesedist, venit la conducerea primăriei după alegerile locale, Mihai Georgescu, nu a fost cu nimic mai legalist pentru că a continuat să le ofere celor cinci angajaţi cu moţ în frunte, sumele de bani care nu li se cuveneau. Uite aşa, bugetul primăriei a fost văduvit de peste 14 mii de lei. ,, deoarece, în conformitate cu legislația în vigoare, primarul în funcție nu poate decide de unul singur salarile angajațiilor, ci prin hotărâre de Consiliu Local, cu majoritate.

O altă pretinsă abatere reliefată în articol, conform căreia: ‘’Abia acum, după ce Curtea de Conturi l-a tras de mânecă, primarul Georgescu le-a băgat oamenilor pe gât sume restante ” nu ţine seamă de următoarele aspecte:

Curtea de Conturi solicită remedierea unor erori de calcul săvârșite în perioada 2019 – 2020, perioadă în care actualul primar, Mihai Georgescu avea funcția de consilier, nu și calitatea de ordonator principal de credite. Afirmația dumneavostră aduce prejudiciu imaginii actualei administrații, ducând în eroare opinia publică.

În concluzie, considerăm că atât titlul materialului de presă la adresa căruia solicităm publicarea dreptului la replică, cât și informațiile prezentate în cuprinsul acestuia sunt tendențioase, nedocumentate și de natură a induce în eroare cititorii. Vă stăm la dispoziție pentru orice informații pe acest subiect și vă rugăm, ori de câte ori situația o impune, să solicitați și punctul de vedere al instituției noastre, potrivit regulilor/cutumelor deontologice.

Departament Comunicare

Primăria Călinești

Last modified: 12/04/2022

Comments are closed.

Translate »