Primăria Călinești

PRIMĂRIA CĂLINEȘTI

Județul Argeș

Chestionar de evaluare a satisfacției în privința Primăriei Comunei Călinești

31/01/2022

Furnizarea de apă potabilă
Furnizarea de gaze naturale
Canalizarea (epurarea apelor uzate şi evacuarea apelor pluviale)
Asigurarea încălzirii centralizate
Iluminatul public
Salubrizarea localităţii
Repararea străzilor
Primăria este flexibilă în sensul că se adaptează condiţiilor în schimbare
Primăria soluţioneză problemele cetăţenilor cu promptitudine
Primăria monitorizează şi evaluează cu eficacitate calitatea serviciilor de utilităţi publice
Funcţionarii sunt specialişti în domeniile în care lucrează
Primăria pune la dispoziţia cetăţenilor canale de comunicare directe și accesibile tuturor (depunere documente on-line, adresă de e-mail)
Primăria sprijină parteneriatul public/privat
Activitatea Primăriei este aliniată la ceea ce consideră că reprezintă priorităţile de dezvoltare ale localităţii dvs.
Primăria are strategii de dezvoltare a localităţii dvs. pe termen lung
Primăria este prea birocratică în relatia cu alte instituţii
Primăria este prea birocratică în relatia cu cetăţenii
Primăria tratează cu respect cetăţenii
In general, îmi place să lucrez/interacţionez cu funcţionarii din cadrul primăriei
In general, funcţionarii din primării sunt corupţi
Primăria se asigură ca personalul său să fie la dispoziţia cetăţenilor

Last modified: 31/01/2022

Comments are closed.

Translate »