Primăria Călinești

PRIMĂRIA CĂLINEȘTI

Județul Argeș

Scurt istoric

Comuna Călinești se află la o distanță de 15 km față de Municipiul Pitești reședinta județului Argeș și are o suprafață administrativă de 10.816 ha. Comuna este situată în zona centrală ajudețului și este constituită din 12 sate: Călinești, Ciocănești, Cârstieni, Glodu, Gorganu, Radu Negru, Râncăciov, Udeni-Zăvoi, Urlucea, ValeaCorbului, Văleni-Podgoria și Vrănești.

Cele mai vechi urme de existență umană pe teritoriul localității datează din perioada bronzului și au fost descoperite pe teritoriul satelor Călinești și Râncăciov. Astfel, la Călinești, pe Dealul Brâncoveanu a fost descoperit un topor de piatră iar În apropierea spitalului 0 ceașcă din ceramică și două cuțite. Pe teritoriul satului Râncăciov în punctul Dealul Săracului au fost descoperite trei topoare de aramă de la începutul epocii bronzului, iar pe Dealul Olarului s-a gasit un tezaur de monede grecomacedonene. Pe teritoriul satului Vrănești, au fost descoperite două tezaure getodacice și în apropierea complexului agricol ceramica provincială romană din sec IV era noastră.

Dintre toate satele componente ale comunei , satul Călinești este atestat documentar din hrisovul emis de cancelaria Domnească a lui Mircea cel Bătrân la 20 mai 1388 prin care dăruiește ctitoriei sale , mănăstirea Cozia printre altele 0 vie din hotarul Călineștilor. Satul mai apare menținut în hrisoavele domnești din 20 iunie 1507, 30 iulie 1512, 26 mai 1529, 2 iunie 1536, 28 mai 1545.

Satele Râncăciov și Cârstieni sunt atestate documentar în hrisovul domnitorului Radu cel Mare din IO iunie 1421, prin care întărește o ocina mănăstirii Râncăciov în Cârstieni. În hrisovul Voievodului Radu Prisnaglovo din 19 iunie 1421 este menționat că Mircea cel Bătrân a dăruit satul Ciocănești mănăstirilor sale Cozia și Cotmeana.

Comuna Călinești se află la o distanță de 15 km față de Municipiul Pitești reședinta județului Argeș și are o suprafață administrativă de 10.816 ha. Comuna este situată în zona centrală ajudețului și este constituită din 12 sate: Călinești, Ciocănești, Cârstieni, Glodu, Gorganu, Radu Negru, Râncăciov, Udeni-Zăvoi, Urlucea, ValeaCorbului, Văleni-Podgoria și Vrănești.

Cele mai vechi urme de existență umană pe teritoriul localității datează din perioada bronzului și au fost descoperite pe teritoriul satelor Călinești și Râncăciov. Astfel, la Călinești, pe Dealul Brâncoveanu a fost descoperit un topor de piatră iar În apropierea spitalului 0 ceașcă din ceramică și două cuțite. Pe teritoriul satului Râncăciov în punctul Dealul Săracului au fost descoperite trei topoare de aramă de la începutul epocii bronzului, iar pe Dealul Olarului s-a gasit un tezaur de monede grecomacedonene. Pe teritoriul satului Vrănești, au fost descoperite două tezaure getodacice și în apropierea complexului agricol ceramica provincială romană din sec IV era noastră.

Dintre toate satele componente ale comunei , satul Călinești este atestat documentar din hrisovul emis de cancelaria Domnească a lui Mircea cel Bătrân la 20 mai 1388 prin care dăruiește ctitoriei sale , mănăstirea Cozia printre altele 0 vie din hotarul Călineștilor. Satul mai apare menținut în hrisoavele domnești din 20 iunie 1507, 30 iulie 1512, 26 mai 1529, 2 iunie 1536, 28 mai 1545.

Satele Râncăciov și Cârstieni sunt atestate documentar în hrisovul domnitorului Radu cel Mare din IO iunie 1421, prin care întărește o ocina mănăstirii Râncăciov în Cârstieni. În hrisovul Voievodului Radu Prisnaglovo din 19 iunie 1421 este menționat că Mircea cel Bătrân a dăruit satul Ciocănești mănăstirilor sale Cozia și Cotmeana.

VREMEA
INSTITUTII PUBLICE

Spitalul "Dr. Ion Craciun"

CĂLINEŞTI, Arges

Adresa: str. Dr. Ion Craciun, nr.484
Telefon: 0248 / 545 575
Fax: 0248 / 651 280
Web: www.spitaluldebolicronicecalinesti.ro

Politia_Calinesti, Arges.

SECŢIA 5 POLIŢIE RURALĂ

CĂLINEŞTI, Arges

Contact: comuna Călineşti, judeţul Argeş;
Telefon /Fax contact: 0248/651.890;
Program de audienţă : MIERCURI :10.00-12.00;
Program de funcţionare: 08.00-16.00;
Zona de competenţă: Comuna Călineşti- Comuna Priboieni-Comuna Beleţi Negreşti, Comuna Dobreşti şi Comuna Boţeşti;
Secţia 5 Poliţie Rurală Călineşti are în subordine 5 posturi de poliţie respectiv Postul de Poliţie Călineşti, Priboieni, Beleţi Negreşti, Dobreşti şi Boţeşti,

Translate »