Primăria Călinești

PRIMĂRIA CĂLINEȘTI

Județul Argeș

Hotararea nr 10 din 18.02.2021

Hotarare privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniului privat al comunei Calinesti…

Translate »