Primăria Călinești

PRIMĂRIA CĂLINEȘTI

Județul Argeș

Reglementarea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare ape uzate !

06/10/2022

Călineștenii care au fose septice trebuie să le înscrise în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate. Iar orice operație făcută la aceste fose trebuie ulterior menționată în registrul pe care îl ține Primăria.

Termenul limită este până la sfârșitul lunii octombrie. Amenzile ajung până la 10.000 de lei.

Fosa septică este un sistem de evacuare şi tratare a apelor menajere dintr-o locuinţă, acolo unde nu există o reţea centrală de canalizare. Este utilizată cu precădere în zonele rurale, ca soluţie optimă pentru eliminarea apelor uzate, rezultate dintr-o gospodărie individuală.

Noua lege a intrat în vigoare din luna mai 2022. „A apărut HOTĂRÂREA nr. 714 din 26 mai 2022 cu privire la criteriile pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate”, avertizează Garda de Mediu.

Conform Hotărârii de Guvern, proprietarii de fose septice au obligația de înscriere în Registru „în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate”.

Ce trebuie să respectăm atunci când construim fosele:

– ”fosele” vor putea fi construite doar cu autorizație de construcție cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 50/1991;

– fosele septice ecologice vor trebui autorizate cel puțin din punct de vedere a gospodăririi apelor și vor trebui analizate calitatea acestor ape uzate evacuate cel puțin o dată pe an;

– primăriile vor trebui, în termen de 90 de zile, să înfiinţeze şi să întreţină un registru de evidenţă al ”foselor”;

– proprietarii ”foselor”, in termen de 180 de zile, trebuie să se înscrie în registrul mai sus menționat;

– orice operație făcută la aceste ”fose” trebuie ulterior menționată în registrul pe care îl ține primăria;

– în vederea asigurării unei evidenţe corespunzătoare a volumelor şi locurilor de colectare, respectiv a volumelor şi locaţiilor de descărcare a apelor uzate, firmele specializate în prestarea serviciului de vidanjare vor dota vidanjele cu instalaţii de determinare a volumului de apă, sisteme de raportare şi localizare GPS, potrivit legislatie.just.ro.

Cerere pentru înregistrarea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate.

Powered By EmbedPress

Sursa: evz.ro

Sursa foto : dailybusiness.ro

Last modified: 06/10/2022

Comments are closed.

Translate »