Primăria Călinești

PRIMĂRIA CĂLINEȘTI

Județul Argeș

𝐏𝐑𝐈𝐌Ă𝐑𝐈𝐀 𝐂Ă𝐋𝐈𝐍𝐄Ș𝐓𝐈 𝐄𝐒𝐓𝐄 Î𝐍𝐑𝐎𝐋𝐀𝐓Ă Î𝐍 𝐒𝐈𝐒𝐓𝐄𝐌𝐔𝐋 𝐄𝐋𝐄𝐂𝐓𝐑𝐎𝐍𝐈𝐂 𝐏𝐀𝐓𝐑𝐈M𝐕𝐄𝐍 !

16/02/2023

PatrimVen este un depozit de date în care sunt colectate și agregate date obținute de Ministerul Finanțelor Publice/A.N.A.F, în condițiile legii, de la autoritățile/instituțiile publice și de interes public, din administrația publică centrală și locală ori de la contribuabili/plătitori și care sunt puse la dispoziția autorităților publice, instituțiilor publice și de interes public din administrația publică centrală și locală, precum și altor persoane juridice de drept privat, î𝖓 𝖇𝖊𝖓𝖊𝖋𝖎𝖈𝖎𝖚𝖑 𝖈𝖊𝖙ăț𝖊𝖓𝖎𝖑𝖔𝖗 și în scopul realizării atribuțiilor stabilite de normele juridice care reglementează activitatea instituțiilor, autorităților ori persoanelor juridice de drept privat care primesc respectivele informații și/sau documente.

Last modified: 16/02/2023

Comments are closed.

Translate »